Texarkana May 30 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Texarkana, Texas for the date of May 30.
May 30 All-Time Records
1892–2024
Highest temperature 98 °F 2003
Lowest temperature 52 °F 1984
Lowest daily high 67 °F 1907
Highest daily low 75 °F 2018
Most precipitation 2.75 inches 1909
May 30 Average Weather
1991–2020 1
Average high 86.1 °F
Average low 66.5 °F
Chance precipitation 26.4%
Texarkana May 30 Weather by Year
Year High (°F) Low (°F) Precip. (inches) Snow (inches)
2023 91 65 0.00 0.0
2022 91 73 0.00 0.0
2021 72 54 0.00 n/a
2020 84 61 0.00 n/a
2019 85 67 0.10 n/a
2018 95 75 0.00 n/a
2017 86 62 0.00 n/a
2016 82 66 1.04 n/a
2015 79 66 0.18 n/a
2014 81 70 0.00 n/a
2013 86 72 0.02 n/a
2012 94 72 0.00 n/a
2011 91 69 0.00 n/a
2010 91 64 0.00 n/a
2009 87 59 0.00 n/a
2008 87 69 0.00 n/a
2007 77 64 0.79 n/a
2006 85 70 0.64 n/a
2005 81 67 0.00 n/a
2004 86 70 1.12 n/a
2003 98 70 0.00 n/a
2002 79 67 0.00 n/a
2001 86 71 0.00 n/a
2000 91 70 0.00 n/a
1999 76 68 0.26 n/a
1998 94 73 0.01 n/a
1997 81 67 n/a n/a
1996 n/a n/a n/a n/a
1995 n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a
1991 88 72 0.00 0.0
1990 80 65 0.00 0.0
1989 89 73 0.00 0.0
1988 90 63 0.00 0.0
1987 89 67 0.00 0.0
1986 86 62 0.00 0.0
1985 92 74 0.00 0.0
1984 74 52 0.00 0.0
1983 83 59 0.00 0.0
1982 90 73 0.00 0.0
1981 89 74 0.25 0.0
1980 87 70 0.03 0.0
1979 77 70 0.00 0.0
1978 90 64 0.00 0.0
1977 95 70 0.00 0.0
1976 85 66 0.00 0.0
1975 81 62 0.00 0.0
1974 88 73 0.00 0.0
1973 86 60 0.00 0.0
1972 84 62 0.00 0.0
1971 84 59 0.00 0.0
1970 85 68 1.53 0.0
1969 89 66 0.02 0.0
1968 87 70 0.20 0.0
1967 77 64 0.47 0.0
1966 84 64 0.00 0.0
1965 86 60 0.00 0.0
1964 69 57 1.81 0.0
1963 84 64 0.00 0.0
1962 90 67 0.00 0.0
1961 89 63 0.00 0.0
1960 86 66 0.00 0.0
1959 86 67 0.00 0.0
1958 90 68 0.00 0.0
1957 86 65 0.00 0.0
1956 89 68 0.00 0.0
1955 82 56 0.00 0.0
1954 90 71 0.00 0.0
1953 92 73 0.00 0.0
1952 82 55 0.00 0.0
1951 95 73 0.00 0.0
1950 82 61 0.01 0.0
1949 92 72 0.02 0.0
1948 88 66 0.00 0.0
1947 77 52 0.00 0.0
1946 83 69 0.00 0.0
1945 89 69 0.00 0.0
1944 87 68 0.54 0.0
1943 83 68 1.66 0.0
1942 91 70 0.00 0.0
1941 81 68 0.06 0.0
1940 83 59 0.00 0.0
1939 94 65 0.00 0.0
1938 92 70 0.00 0.0
1937 92 70 0.00 0.0
1936 85 55 0.00 0.0
1935 83 61 0.40 0.0
1934 95 58 0.00 0.0
1933 89 60 0.00 0.0
1932 89 53 0.00 0.0
1931 75 67 0.00 0.0
1930 78 55 0.00 0.0
1929 89 65 1.05 n/a
1928 97 67 0.00 n/a
1927 93 72 0.00 n/a
1926 92 68 0.00 n/a
1925 93 63 0.00 n/a
1924 76 59 0.08 n/a
1923 92 65 0.00 n/a
1922 87 67 0.00 n/a
1921 93 69 0.00 n/a
1920 82 66 0.30 n/a
1919 84 63 0.30 n/a
1918 95 72 0.00 n/a
1917 80 65 0.00 n/a
1916 92 67 0.00 n/a
1915 88 56 0.00 n/a
1914 84 68 0.00 0.0
1913 93 64 0.00 n/a
1912 82 58 0.00 n/a
1911 93 69 0.00 0.0
1910 90 66 0.00 n/a
1909 80 69 2.75 n/a
1908 n/a n/a 0.00 0.0
1907 67 64 0.10 n/a
1906 85 55 0.00 n/a
1905 88 70 0.00 n/a
1904 86 67 0.95 n/a
1903 85 68 0.00 n/a
1902 71 54 0.53 n/a
1901 91 53 0.00 n/a
1900 93 71 0.75 n/a
1899 n/a n/a n/a n/a
1898 94 73 0.00 n/a
1897 85 64 0.07 n/a
1896 86 66 0.00 n/a
1895 89 66 0.89 n/a
1894 92 66 0.00 n/a
1893 80 60 0.00 n/a
1892 91 72 0.00 n/a
What's the all-time high for Texarkana on 5/30?
For the date of May 30, the highest temperature ever reached in Texarkana history is 98 °F which happened in 2003.
Highest Temperatures in Texarkana on May 30
Rank Temperature Year
1 98 °F 2003
2 97 °F 1928
3 95 °F 1951
3 95 °F 1934
3 95 °F 1918
3 95 °F 2018
3 95 °F 1977
8 94 °F 1939
8 94 °F 1998
8 94 °F 1898
8 94 °F 2012
What's the all-time low for Texarkana on 5/30?
For the date of May 30, the lowest temperature ever reached in Texarkana history is 52 °F which has happened 2 times, most recently in 1984.
Lowest Temperatures in Texarkana on May 30
Rank Temperature Year
1 52 °F 1984
1 52 °F 1947
3 53 °F 1932
3 53 °F 1901
5 54 °F 1902
5 54 °F 2021
7 55 °F 1930
7 55 °F 1906
7 55 °F 1952
7 55 °F 1936
Lowest High Temperatures in Texarkana on May 30
Rank Temperature Year
1 67 °F 1907
2 69 °F 1964
3 71 °F 1902
4 72 °F 2021
5 74 °F 1984
6 75 °F 1931
7 76 °F 1999
7 76 °F 1924
9 77 °F 2007
9 77 °F 1947
9 77 °F 1979
9 77 °F 1967
What's the most it has ever rained in Texarkana on 5/30?
For the date of May 30, the most precipitation ever recorded in Texarkana history is 2.75 inches which happened in 1909.
All-Time Most Precipitation in Texarkana on May 30
Rank Precipitation Year
1 2.75 inches 1909
2 1.81 inches 1964
3 1.66 inches 1943
4 1.53 inches 1970
5 1.12 inches 2004
6 1.05 inches 1929
7 1.04 inches 2016
8 0.95 inches 1904
9 0.89 inches 1895
10 0.79 inches 2007
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1892–2024 Texarkana Webb Field location