Texarkana May 21 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Texarkana, Texas for the date of May 21.
May 21 All-Time Records
1892–2024
Highest temperature 96 °F 1921
Lowest temperature 46 °F 1931
Lowest daily high 66 °F 1967
Highest daily low 77 °F 1902
Most precipitation 1.91 inches 1983
May 21 Average Weather
1991–2020 1
Average high 83.8 °F
Average low 64.2 °F
Chance precipitation 28.9%
Texarkana May 21 Weather by Year
Year High (°F) Low (°F) Precip. (inches) Snow (inches)
2023 74 62 0.00 0.0
2022 93 68 1.77 0.0
2021 76 70 0.21 n/a
2020 81 67 0.06 n/a
2019 86 62 0.48 n/a
2018 88 70 0.00 n/a
2017 79 60 0.01 n/a
2016 82 56 0.00 n/a
2015 67 55 1.22 n/a
2014 85 66 0.00 n/a
2013 81 61 1.33 n/a
2012 90 66 0.00 n/a
2011 84 65 0.17 n/a
2010 87 62 0.00 n/a
2009 83 59 0.00 n/a
2008 79 59 0.00 n/a
2007 79 58 0.08 n/a
2006 91 70 0.00 n/a
2005 92 66 0.00 n/a
2004 87 68 0.00 n/a
2003 75 60 0.00 n/a
2002 77 55 0.00 n/a
2001 79 54 0.66 n/a
2000 80 61 0.00 n/a
1999 86 69 0.00 n/a
1998 90 70 0.00 n/a
1997 73 57 n/a n/a
1996 n/a n/a n/a n/a
1995 n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a
1991 83 71 0.00 0.0
1990 89 70 0.02 0.0
1989 90 66 0.00 0.0
1988 84 66 0.00 0.0
1987 89 70 0.00 0.0
1986 81 56 0.00 0.0
1985 79 64 1.57 0.0
1984 80 69 0.00 0.0
1983 72 62 1.91 0.0
1982 87 69 0.12 0.0
1981 80 52 0.00 0.0
1980 80 61 0.10 0.0
1979 80 72 0.00 0.0
1978 82 70 0.00 0.0
1977 85 70 0.03 0.0
1976 83 58 0.00 0.0
1975 85 65 0.00 0.0
1974 87 69 0.04 0.0
1973 88 70 0.00 0.0
1972 90 64 0.00 0.0
1971 88 55 0.00 0.0
1970 87 63 0.00 0.0
1969 87 64 0.00 0.0
1968 72 56 0.00 0.0
1967 66 55 0.39 0.0
1966 83 64 0.00 0.0
1965 86 64 0.00 0.0
1964 92 65 0.00 0.0
1963 82 62 0.00 0.0
1962 89 70 0.00 0.0
1961 88 65 0.00 0.0
1960 84 52 0.00 0.0
1959 87 70 0.00 0.0
1958 86 57 0.00 0.0
1957 90 74 0.00 0.0
1956 90 68 0.00 0.0
1955 77 62 0.18 0.0
1954 78 54 0.00 0.0
1953 89 71 0.00 0.0
1952 83 60 0.00 0.0
1951 88 64 0.00 0.0
1950 82 62 0.00 0.0
1949 88 63 0.47 0.0
1948 85 58 0.00 0.0
1947 76 51 0.00 0.0
1946 77 54 n/a 0.0
1945 78 60 0.00 0.0
1944 80 66 0.00 0.0
1943 79 55 0.00 0.0
1942 79 57 0.00 0.0
1941 90 64 0.00 0.0
1940 87 63 0.25 0.0
1939 90 71 0.00 0.0
1938 91 72 0.00 0.0
1937 n/a 65 0.00 0.0
1936 88 64 0.00 0.0
1935 77 57 0.00 0.0
1934 86 60 0.00 0.0
1933 87 67 0.00 0.0
1932 84 62 0.00 0.0
1931 80 46 0.00 0.0
1930 85 63 0.00 0.0
1929 87 52 0.00 n/a
1928 80 60 0.00 n/a
1927 75 67 0.07 n/a
1926 85 57 0.00 n/a
1925 93 58 0.00 n/a
1924 78 65 0.00 n/a
1923 92 72 0.00 n/a
1922 88 70 0.90 n/a
1921 96 66 0.00 n/a
1920 88 68 0.00 n/a
1919 76 49 0.00 n/a
1918 84 67 0.00 n/a
1917 80 66 0.05 n/a
1916 81 61 0.10 n/a
1915 90 68 0.19 n/a
1914 85 60 0.00 0.0
1913 87 67 0.08 n/a
1912 84 60 0.00 n/a
1911 84 57 0.81 0.0
1910 84 64 0.00 n/a
1909 81 60 0.27 n/a
1908 90 70 0.00 0.0
1907 88 61 0.00 n/a
1906 86 62 0.00 n/a
1905 83 60 0.61 n/a
1904 85 57 0.00 n/a
1903 87 66 0.00 n/a
1902 90 77 0.00 n/a
1901 78 58 0.00 n/a
1900 81 53 0.00 n/a
1899 n/a n/a n/a n/a
1898 83 53 0.00 n/a
1897 89 59 0.00 n/a
1896 87 68 0.00 n/a
1895 83 63 0.00 n/a
1894 81 61 0.00 n/a
1893 86 66 0.00 n/a
1892 69 48 0.00 n/a
What's the all-time high for Texarkana on 5/21?
For the date of May 21, the highest temperature ever reached in Texarkana history is 96 °F which happened in 1921.
Highest Temperatures in Texarkana on May 21
Rank Temperature Year
1 96 °F 1921
2 93 °F 1925
2 93 °F 2022
4 92 °F 1964
4 92 °F 1923
4 92 °F 2005
7 91 °F 1938
7 91 °F 2006
9 90 °F 1989
9 90 °F 1902
9 90 °F 2012
9 90 °F 1998
9 90 °F 1939
9 90 °F 1956
9 90 °F 1972
9 90 °F 1941
9 90 °F 1957
9 90 °F 1915
9 90 °F 1908
What's the all-time low for Texarkana on 5/21?
For the date of May 21, the lowest temperature ever reached in Texarkana history is 46 °F which happened in 1931.
Lowest Temperatures in Texarkana on May 21
Rank Temperature Year
1 46 °F 1931
2 48 °F 1892
3 49 °F 1919
4 51 °F 1947
5 52 °F 1929
5 52 °F 1960
5 52 °F 1981
8 53 °F 1900
8 53 °F 1898
10 54 °F 1954
10 54 °F 2001
10 54 °F 1946
Lowest High Temperatures in Texarkana on May 21
Rank Temperature Year
1 66 °F 1967
2 67 °F 2015
3 69 °F 1892
4 72 °F 1983
4 72 °F 1968
6 73 °F 1997
7 74 °F 2023
8 75 °F 1927
8 75 °F 2003
10 76 °F 2021
10 76 °F 1919
10 76 °F 1947
What's the most it has ever rained in Texarkana on 5/21?
For the date of May 21, the most precipitation ever recorded in Texarkana history is 1.91 inches which happened in 1983.
All-Time Most Precipitation in Texarkana on May 21
Rank Precipitation Year
1 1.91 inches 1983
2 1.77 inches 2022
3 1.57 inches 1985
4 1.33 inches 2013
5 1.22 inches 2015
6 0.90 inches 1922
7 0.81 inches 1911
8 0.66 inches 2001
9 0.61 inches 1905
10 0.48 inches 2019
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1892–2024 Texarkana Webb Field location