Texarkana May 14 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Texarkana, Texas for the date of May 14.
May 14 All-Time Records
1892–2024
Highest temperature 99 °F 1922
Lowest temperature 43 °F 1931
Lowest daily high 62 °F 2014
Highest daily low 72 °F 1974
Most precipitation 2.74 inches 2008
May 14 Average Weather
1991–2020 1
Average high 81.8 °F
Average low 61.8 °F
Chance precipitation 31.0%
Texarkana May 14 Weather by Year
Year High (°F) Low (°F) Precip. (inches) Snow (inches)
2023 91 71 0.49 0.0
2022 89 71 0.00 0.0
2021 77 49 0.00 n/a
2020 86 67 0.01 n/a
2019 84 59 0.00 n/a
2018 90 71 0.00 n/a
2017 81 53 0.00 n/a
2016 74 59 0.00 n/a
2015 85 62 0.00 n/a
2014 62 45 0.60 n/a
2013 88 59 0.00 n/a
2012 85 58 0.00 n/a
2011 68 51 0.00 n/a
2010 88 67 0.35 n/a
2009 79 63 1.21 n/a
2008 74 64 2.74 n/a
2007 89 62 0.00 n/a
2006 85 62 0.24 n/a
2005 84 63 0.00 n/a
2004 74 62 0.00 n/a
2003 82 67 1.20 n/a
2002 76 50 0.00 n/a
2001 86 59 0.00 n/a
2000 74 50 0.00 n/a
1999 83 56 0.00 n/a
1998 84 71 0.00 n/a
1997 84 55 n/a n/a
1996 n/a n/a n/a n/a
1995 n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a
1991 87 66 0.98 0.0
1990 87 62 0.00 0.0
1989 81 59 0.59 0.0
1988 89 58 0.00 0.0
1987 89 62 0.09 0.0
1986 86 67 0.00 0.0
1985 77 66 0.00 0.0
1984 90 67 0.00 0.0
1983 83 70 0.00 0.0
1982 83 65 0.00 0.0
1981 n/a n/a 0.76 0.0
1980 80 65 0.04 0.0
1979 82 57 0.00 0.0
1978 84 55 0.00 0.0
1977 85 66 0.00 0.0
1976 69 53 0.60 0.0
1975 71 60 0.31 0.0
1974 84 72 0.04 0.0
1973 74 54 0.00 0.0
1972 81 60 0.00 0.0
1971 80 46 0.00 0.0
1970 85 67 0.00 0.0
1969 84 61 0.00 0.0
1968 89 71 0.00 0.0
1967 83 57 1.67 0.0
1966 79 57 0.00 0.0
1965 79 65 0.12 0.0
1964 80 52 0.00 0.0
1963 89 68 0.00 0.0
1962 87 67 0.00 0.0
1961 87 67 0.08 0.0
1960 74 57 0.00 0.0
1959 74 58 0.00 0.0
1958 88 65 0.00 0.0
1957 88 64 0.00 0.0
1956 87 72 0.00 0.0
1955 88 63 0.00 0.0
1954 77 48 0.00 0.0
1953 62 54 0.24 0.0
1952 86 60 0.00 0.0
1951 84 56 0.00 0.0
1950 79 59 0.45 0.0
1949 83 62 0.00 0.0
1948 81 55 0.00 0.0
1947 87 70 0.00 0.0
1946 80 63 0.19 0.0
1945 88 70 0.00 0.0
1944 88 66 0.00 0.0
1943 86 63 0.00 0.0
1942 77 63 0.38 0.0
1941 86 65 0.00 0.0
1940 85 62 0.00 0.0
1939 78 55 0.38 0.0
1938 80 64 0.00 0.0
1937 75 50 0.00 0.0
1936 80 60 0.00 0.0
1935 84 67 0.00 0.0
1934 89 60 0.00 0.0
1933 81 65 0.00 0.0
1932 86 56 0.00 0.0
1931 81 43 0.00 0.0
1930 85 62 0.19 0.0
1929 85 62 1.40 n/a
1928 82 56 0.24 n/a
1927 89 57 0.08 n/a
1926 72 50 0.00 n/a
1925 90 60 0.00 n/a
1924 78 60 0.51 n/a
1923 79 63 0.34 n/a
1922 99 65 0.00 n/a
1921 87 66 0.15 n/a
1920 77 57 0.08 n/a
1919 77 57 0.00 n/a
1918 81 46 0.00 n/a
1917 78 50 0.00 n/a
1916 92 68 0.00 n/a
1915 93 57 0.00 n/a
1914 65 51 0.00 0.0
1913 88 63 0.00 n/a
1912 77 53 0.23 n/a
1911 85 65 0.00 0.0
1910 68 50 0.00 n/a
1909 90 64 0.00 n/a
1908 79 61 2.62 0.0
1907 85 64 0.51 n/a
1906 80 62 0.00 n/a
1905 80 69 1.66 n/a
1904 76 62 0.00 n/a
1903 71 52 0.00 n/a
1902 84 64 0.00 n/a
1901 83 59 0.00 n/a
1900 91 64 0.00 n/a
1899 n/a n/a n/a n/a
1898 90 61 0.00 n/a
1897 79 59 0.63 n/a
1896 78 58 0.72 n/a
1895 88 58 0.00 n/a
1894 90 70 0.00 n/a
1893 85 64 0.00 n/a
1892 87 72 0.00 n/a
What's the all-time high for Texarkana on 5/14?
For the date of May 14, the highest temperature ever reached in Texarkana history is 99 °F which happened in 1922.
Highest Temperatures in Texarkana on May 14
Rank Temperature Year
1 99 °F 1922
2 93 °F 1915
3 92 °F 1916
4 91 °F 2023
4 91 °F 1900
6 90 °F 1925
6 90 °F 2018
6 90 °F 1984
6 90 °F 1894
6 90 °F 1898
6 90 °F 1909
What's the all-time low for Texarkana on 5/14?
For the date of May 14, the lowest temperature ever reached in Texarkana history is 43 °F which happened in 1931.
Lowest Temperatures in Texarkana on May 14
Rank Temperature Year
1 43 °F 1931
2 45 °F 2014
3 46 °F 1918
3 46 °F 1971
5 48 °F 1954
6 49 °F 2021
7 50 °F 1910
7 50 °F 2000
7 50 °F 1937
7 50 °F 1926
7 50 °F 2002
7 50 °F 1917
Lowest High Temperatures in Texarkana on May 14
Rank Temperature Year
1 62 °F 1953
1 62 °F 2014
3 65 °F 1914
4 68 °F 1910
4 68 °F 2011
6 69 °F 1976
7 71 °F 1975
7 71 °F 1903
9 72 °F 1926
10 74 °F 2008
10 74 °F 2016
10 74 °F 1973
10 74 °F 1959
10 74 °F 2000
10 74 °F 1960
10 74 °F 2004
What's the most it has ever rained in Texarkana on 5/14?
For the date of May 14, the most precipitation ever recorded in Texarkana history is 2.74 inches which happened in 2008.
All-Time Most Precipitation in Texarkana on May 14
Rank Precipitation Year
1 2.74 inches 2008
2 2.62 inches 1908
3 1.67 inches 1967
4 1.66 inches 1905
5 1.40 inches 1929
6 1.21 inches 2009
7 1.20 inches 2003
8 0.98 inches 1991
9 0.76 inches 1981
10 0.72 inches 1896
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1892–2024 Texarkana Webb Field location