Texarkana May 11 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Texarkana, Texas for the date of May 11.
May 11 All-Time Records
1892–2024
Highest temperature 100 °F 1922
Lowest temperature 42 °F 1924
Lowest daily high 61 °F 2021
Highest daily low 74 °F 1967
Most precipitation 1.95 inches 1925
May 11 Average Weather
1991–2020 1
Average high 81.1 °F
Average low 60.7 °F
Chance precipitation 31.0%
Texarkana May 11 Weather by Year
Year High (°F) Low (°F) Precip. (inches) Snow (inches)
2023 80 69 1.57 0.0
2022 92 72 0.00 0.0
2021 61 56 1.44 n/a
2020 73 53 0.00 n/a
2019 64 55 0.65 n/a
2018 87 64 0.00 n/a
2017 82 64 1.46 n/a
2016 84 71 0.00 n/a
2015 80 63 1.27 n/a
2014 87 71 0.00 n/a
2013 79 59 0.00 n/a
2012 78 61 0.09 n/a
2011 84 63 0.56 n/a
2010 87 70 0.00 n/a
2009 61 56 1.55 n/a
2008 73 50 0.00 n/a
2007 84 59 0.00 n/a
2006 77 54 0.00 n/a
2005 90 65 0.00 n/a
2004 81 67 0.07 n/a
2003 80 64 0.01 n/a
2002 86 63 0.00 n/a
2001 84 64 0.68 n/a
2000 89 71 0.00 n/a
1999 80 63 0.00 n/a
1998 85 58 0.00 n/a
1997 78 49 n/a n/a
1996 n/a n/a n/a n/a
1995 n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a
1991 88 70 0.00 0.0
1990 73 55 0.17 0.0
1989 77 48 0.00 0.0
1988 87 57 0.00 0.0
1987 86 60 0.00 0.0
1986 82 62 0.01 0.0
1985 81 70 0.00 0.0
1984 84 62 0.00 0.0
1983 80 66 0.28 0.0
1982 85 59 0.00 0.0
1981 73 49 0.00 0.0
1980 86 73 0.00 0.0
1979 83 59 0.38 0.0
1978 81 67 0.00 0.0
1977 76 48 0.00 0.0
1976 81 61 0.00 0.0
1975 80 63 0.00 0.0
1974 82 68 0.04 0.0
1973 87 68 0.02 0.0
1972 82 58 0.00 0.0
1971 82 62 0.02 0.0
1970 87 72 0.00 0.0
1969 78 52 0.00 0.0
1968 78 64 0.54 0.0
1967 92 74 0.00 0.0
1966 79 50 0.00 0.0
1965 82 64 0.00 0.0
1964 84 70 0.00 0.0
1963 90 70 0.00 0.0
1962 84 62 0.00 0.0
1961 80 51 0.00 0.0
1960 69 47 0.00 0.0
1959 n/a n/a n/a n/a
1958 82 59 0.00 0.0
1957 87 67 0.00 0.0
1956 88 69 0.00 0.0
1955 81 66 0.15 0.0
1954 61 53 0.92 0.0
1953 73 59 1.67 0.0
1952 71 45 0.00 0.0
1951 76 54 0.00 0.0
1950 78 66 0.86 0.0
1949 79 55 0.00 0.0
1948 72 63 1.03 0.0
1947 83 55 0.00 0.0
1946 64 54 1.17 0.0
1945 68 55 0.10 0.0
1944 86 62 0.00 0.0
1943 79 60 0.00 0.0
1942 81 62 0.00 0.0
1941 82 56 0.00 0.0
1940 84 56 0.00 0.0
1939 87 65 0.00 0.0
1938 82 56 0.00 0.0
1937 86 65 0.00 0.0
1936 77 59 0.00 0.0
1935 87 60 0.00 0.0
1934 85 58 0.26 0.0
1933 86 68 0.00 0.0
1932 78 55 0.00 0.0
1931 70 49 0.00 0.0
1930 82 60 1.15 0.0
1929 88 67 0.00 n/a
1928 88 64 0.00 n/a
1927 81 47 0.00 n/a
1926 81 55 0.00 n/a
1925 77 60 1.95 n/a
1924 74 42 0.00 n/a
1923 87 63 0.00 n/a
1922 100 71 0.27 n/a
1921 88 62 0.00 n/a
1920 83 66 0.00 n/a
1919 67 52 0.50 n/a
1918 85 70 0.00 n/a
1917 74 56 0.12 n/a
1916 90 68 0.00 n/a
1915 78 54 0.00 n/a
1914 87 66 0.00 0.0
1913 87 60 0.08 n/a
1912 75 60 0.80 n/a
1911 83 63 0.00 0.0
1910 86 61 0.00 n/a
1909 76 48 0.00 n/a
1908 86 64 0.00 0.0
1907 81 58 0.03 n/a
1906 72 52 0.00 n/a
1905 87 70 0.00 n/a
1904 77 47 0.00 n/a
1903 77 55 0.35 n/a
1902 92 52 0.00 n/a
1901 89 50 0.00 n/a
1900 80 52 0.00 n/a
1899 n/a n/a n/a n/a
1898 76 64 0.00 n/a
1897 80 61 0.00 n/a
1896 86 66 0.00 n/a
1895 81 57 0.62 n/a
1894 76 70 0.00 n/a
1893 84 68 0.00 n/a
1892 77 50 0.00 n/a
What's the all-time high for Texarkana on 5/11?
For the date of May 11, the highest temperature ever reached in Texarkana history is 100 °F which happened in 1922.
Highest Temperatures in Texarkana on May 11
Rank Temperature Year
1 100 °F 1922
2 92 °F 1902
2 92 °F 2022
2 92 °F 1967
5 90 °F 1963
5 90 °F 1916
5 90 °F 2005
8 89 °F 2000
8 89 °F 1901
10 88 °F 1921
10 88 °F 1956
10 88 °F 1928
10 88 °F 1929
10 88 °F 1991
What's the all-time low for Texarkana on 5/11?
For the date of May 11, the lowest temperature ever reached in Texarkana history is 42 °F which happened in 1924.
Lowest Temperatures in Texarkana on May 11
Rank Temperature Year
1 42 °F 1924
2 45 °F 1952
3 47 °F 1904
3 47 °F 1960
3 47 °F 1927
6 48 °F 1989
6 48 °F 1977
6 48 °F 1909
9 49 °F 1997
9 49 °F 1981
9 49 °F 1931
Lowest High Temperatures in Texarkana on May 11
Rank Temperature Year
1 61 °F 2009
1 61 °F 2021
1 61 °F 1954
4 64 °F 2019
4 64 °F 1946
6 67 °F 1919
7 68 °F 1945
8 69 °F 1960
9 70 °F 1931
10 71 °F 1952
What's the most it has ever rained in Texarkana on 5/11?
For the date of May 11, the most precipitation ever recorded in Texarkana history is 1.95 inches which happened in 1925.
All-Time Most Precipitation in Texarkana on May 11
Rank Precipitation Year
1 1.95 inches 1925
2 1.67 inches 1953
3 1.57 inches 2023
4 1.55 inches 2009
5 1.46 inches 2017
6 1.44 inches 2021
7 1.27 inches 2015
8 1.17 inches 1946
9 1.15 inches 1930
10 1.03 inches 1948
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1892–2024 Texarkana Webb Field location