Texarkana May 1 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Texarkana, Texas for the date of May 1.
May 1 All-Time Records
1892–2024
Highest temperature 91 °F 1901
Lowest temperature 37 °F 1925
Lowest daily high 62 °F 1956
Highest daily low 72 °F 2002
Most precipitation 3.03 inches 1950
May 1 Average Weather
1991–2020 1
Average high 78.5 °F
Average low 57.9 °F
Chance precipitation 33.2%
Texarkana May 1 Weather by Year
Year High (°F) Low (°F) Precip. (inches) Snow (inches)
2023 79 57 0.00 0.0
2022 85 56 0.00 0.0
2021 76 60 0.01 n/a
2020 83 53 0.00 n/a
2019 78 62 0.70 n/a
2018 83 64 0.00 n/a
2017 76 49 0.00 n/a
2016 81 64 0.00 n/a
2015 78 54 0.00 n/a
2014 69 42 0.00 n/a
2013 74 59 0.00 n/a
2012 90 69 0.00 n/a
2011 80 53 0.09 n/a
2010 88 68 0.85 n/a
2009 82 69 0.00 n/a
2008 79 65 0.00 n/a
2007 77 63 0.08 n/a
2006 86 57 0.00 n/a
2005 72 43 0.00 n/a
2004 69 53 1.55 n/a
2003 84 69 0.35 n/a
2002 90 72 0.00 n/a
2001 83 64 0.00 n/a
2000 77 63 0.00 n/a
1999 75 51 0.00 n/a
1998 79 48 0.00 n/a
1997 77 47 n/a n/a
1996 n/a n/a n/a n/a
1995 n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a
1991 81 54 0.00 0.0
1990 83 62 0.00 0.0
1989 78 57 0.00 0.0
1988 80 48 0.00 0.0
1987 85 63 0.00 0.0
1986 74 66 0.07 0.0
1985 79 63 0.12 0.0
1984 n/a n/a 0.84 0.0
1983 79 72 0.01 0.0
1982 72 57 0.01 0.0
1981 81 62 0.35 0.0
1980 74 65 0.18 0.0
1979 73 55 0.00 0.0
1978 81 58 0.38 0.0
1977 71 62 0.39 0.0
1976 72 52 0.12 0.0
1975 76 60 0.00 0.0
1974 70 64 0.37 0.0
1973 78 66 0.01 0.0
1972 80 61 0.46 0.0
1971 78 50 0.00 0.0
1970 65 53 0.00 0.0
1969 78 54 0.00 0.0
1968 82 52 0.00 0.0
1967 77 56 0.32 0.0
1966 67 54 0.18 0.0
1965 84 53 0.00 0.0
1964 83 56 0.29 0.0
1963 68 46 0.00 0.0
1962 75 56 0.00 0.0
1961 78 58 0.82 0.0
1960 69 41 0.00 0.0
1959 85 63 0.00 0.0
1958 65 52 0.37 0.0
1957 79 64 0.03 0.0
1956 62 53 2.12 0.0
1955 87 61 0.00 0.0
1954 82 66 0.26 0.0
1953 86 59 0.00 0.0
1952 86 60 0.00 0.0
1951 77 56 1.51 0.0
1950 73 63 3.03 0.0
1949 80 60 0.52 0.0
1948 86 70 0.00 0.0
1947 83 57 0.00 0.0
1946 84 61 n/a 0.0
1945 82 57 0.00 0.0
1944 74 61 1.89 0.0
1943 81 60 0.00 0.0
1942 86 69 0.00 0.0
1941 76 63 0.68 0.0
1940 76 52 0.00 0.0
1939 87 50 0.00 0.0
1938 90 64 0.00 0.0
1937 77 59 0.00 0.0
1936 85 64 0.00 0.0
1935 81 59 0.00 0.0
1934 78 44 0.00 0.0
1933 86 67 0.00 0.0
1932 81 52 0.05 0.0
1931 77 55 0.06 0.0
1930 86 62 0.00 0.0
1929 89 64 0.00 n/a
1928 87 60 0.00 n/a
1927 81 50 0.00 n/a
1926 81 58 0.00 n/a
1925 71 37 0.00 n/a
1924 75 46 0.00 n/a
1923 79 63 0.00 n/a
1922 76 57 0.00 n/a
1921 85 55 0.40 n/a
1920 87 63 0.00 n/a
1919 77 52 0.00 n/a
1918 73 46 0.00 n/a
1917 73 50 0.20 n/a
1916 80 62 0.00 n/a
1915 83 62 0.17 n/a
1914 81 55 0.00 0.0
1913 90 59 0.00 n/a
1912 80 51 0.00 n/a
1911 76 49 0.18 0.0
1910 84 63 0.00 n/a
1909 70 41 0.00 n/a
1908 70 44 0.00 0.0
1907 n/a 43 0.00 n/a
1906 73 68 0.00 n/a
1905 69 58 0.00 n/a
1904 76 53 0.80 n/a
1903 67 41 0.00 n/a
1902 90 65 0.00 n/a
1901 91 55 0.00 n/a
1900 85 61 0.00 n/a
1899 n/a n/a n/a n/a
1898 82 65 0.00 n/a
1897 80 49 0.00 n/a
1896 84 56 0.02 n/a
1895 86 62 1.30 n/a
1894 87 64 1.25 n/a
1893 70 54 0.00 n/a
1892 85 65 0.00 n/a
What's the all-time high for Texarkana on 5/1?
For the date of May 1, the highest temperature ever reached in Texarkana history is 91 °F which happened in 1901.
Highest Temperatures in Texarkana on May 1
Rank Temperature Year
1 91 °F 1901
2 90 °F 2002
2 90 °F 2012
2 90 °F 1902
2 90 °F 1938
2 90 °F 1913
7 89 °F 1929
8 88 °F 2010
9 87 °F 1920
9 87 °F 1955
9 87 °F 1939
9 87 °F 1928
9 87 °F 1894
What's the all-time low for Texarkana on 5/1?
For the date of May 1, the lowest temperature ever reached in Texarkana history is 37 °F which happened in 1925.
Lowest Temperatures in Texarkana on May 1
Rank Temperature Year
1 37 °F 1925
2 41 °F 1909
2 41 °F 1960
2 41 °F 1903
5 42 °F 2014
6 43 °F 1907
6 43 °F 2005
8 44 °F 1934
8 44 °F 1908
10 46 °F 1924
10 46 °F 1918
10 46 °F 1963
Lowest High Temperatures in Texarkana on May 1
Rank Temperature Year
1 62 °F 1956
2 65 °F 1970
2 65 °F 1958
4 67 °F 1903
4 67 °F 1966
6 68 °F 1963
7 69 °F 1960
7 69 °F 2014
7 69 °F 1905
7 69 °F 2004
What's the most it has ever rained in Texarkana on 5/1?
For the date of May 1, the most precipitation ever recorded in Texarkana history is 3.03 inches which happened in 1950.
All-Time Most Precipitation in Texarkana on May 1
Rank Precipitation Year
1 3.03 inches 1950
2 2.12 inches 1956
3 1.89 inches 1944
4 1.55 inches 2004
5 1.51 inches 1951
6 1.30 inches 1895
7 1.25 inches 1894
8 0.85 inches 2010
9 0.84 inches 1984
10 0.82 inches 1961
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1892–2024 Texarkana Webb Field location