Pulaski October Precipitation Totals

A time series of total precipitation in the month of October in Pulaski, Virginia from 1920–2023.
Rainiest October in Pulaski History
The rainiest October in Pulaski, Virginia history happened in 2007, with 8.35 inches of total precipitation.
Driest October in Pulaski History
The driest October in Pulaski, Virginia history happened in 1963, with just 0.01 inches of total precipitation.
Pulaski Average October Precipitation by Year
Year Precipitation (inches)
2023 0.73
2022 3.17
2021 2.62
2020 5.56
2019 5.89
2018 5.17
2017 6.11
2016 1.28
2015 4.51
2014 4.46
2013 2.17
2012 2.39
2011 2.79
2010 1.56
2009 2.56
2008 0.90
2007 8.35
2006 5.38
2005 2.91
2004 2.49
2003 1.48
2002 4.33
2001 0.60
2000 0.06
1999 1.42
1998 2.02
1997 1.09
1996 1.37
1995 3.09
1994 1.83
1993 1.30
1992 2.43
1991 0.04
1990 7.67
1989 2.85
1988 2.30
1987 0.82
1986 1.75
1985 2.62
1984 2.46
1983 4.95
1982 5.39
1981 3.46
1980 3.05
1979 2.87
1978 0.23
1977 5.54
1976 7.90
1975 4.21
1974 2.52
1973 4.66
1972 2.79
1971 5.28
1970 2.88
1969 1.16
1968 4.70
1967 2.46
1966 4.00
1965 3.63
1964 2.93
1963 0.01
1962 1.98
1961 3.26
1960 1.09
1956 3.63
1955 1.77
1954 3.06
1953 0.47
1952 1.10
1951 0.88
1949 3.48
1948 1.97
1947 3.54
1946 1.56
1945 1.55
1944 3.68
1943 1.11
1942 2.40
1941 0.74
1940 1.51
1937 8.29
1923 1.56
1922 4.67
1921 2.92
1920 0.13