Annapolis April Precipitation Totals

A time series of total precipitation in the month of April in Annapolis, Maryland from 1895–2024.
Rainiest April in Annapolis History
The rainiest April in Annapolis, Maryland history happened in 1910, with 9.36 inches of total precipitation.
Driest April in Annapolis History
The driest April in Annapolis, Maryland history happened in 1942, with just 0.28 inches of total precipitation.
Annapolis Average April Precipitation by Year
Year Precipitation (inches)
2024 2.61
2023 3.77
2022 4.78
2021 2.45
2020 4.85
2019 2.00
2018 3.28
2017 2.22
2016 1.55
2015 3.49
2014 5.41
2013 2.25
2012 2.07
2011 3.37
2010 1.79
2009 4.73
2008 6.28
2007 5.23
2006 2.31
2005 3.82
2004 7.97
2003 2.32
2001 1.88
2000 5.39
1999 2.51
1998 3.88
1997 3.46
1996 3.15
1995 2.12
1994 2.54
1992 2.07
1991 1.96
1989 5.09
1988 1.95
1987 2.35
1986 1.99
1985 0.53
1984 4.22
1983 8.42
1982 4.91
1981 3.76
1980 4.26
1979 3.29
1978 1.57
1977 3.01
1975 2.26
1974 1.92
1973 5.37
1972 4.08
1971 2.55
1961 3.74
1960 3.50
1959 3.01
1958 4.09
1957 1.64
1956 1.41
1955 3.95
1954 4.03
1953 4.23
1952 7.04
1951 3.86
1950 2.45
1949 2.11
1948 2.18
1947 3.15
1946 1.54
1945 2.45
1944 3.75
1943 2.62
1942 0.28
1941 3.28
1940 5.14
1939 5.34
1938 1.20
1937 5.56
1935 4.62
1934 2.68
1933 5.65
1932 2.85
1931 3.23
1930 1.29
1929 7.47
1928 6.95
1927 4.50
1926 1.37
1925 2.02
1924 5.43
1923 4.20
1922 1.79
1921 2.45
1919 4.69
1917 0.44
1916 2.91
1915 0.90
1914 3.50
1913 5.19
1912 2.45
1911 1.69
1910 9.36
1909 2.94
1908 3.36
1907 4.12
1906 2.81
1905 4.30
1904 2.40
1903 4.00
1902 3.60
1901 7.48
1900 3.40
1899 0.98
1898 1.11
1897 2.80
1896 1.25
1895 6.63